Yvonne Scherphof (NL)

Comics 2SFEEPLogo_Londen_eye_White klein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Scherphof (50) is founder of the Such Fun!-programme, that is running for the sixth year. In 2016 ATO-scholenkring took her aboard as a full time specialist of Early English for their schools and those from Signum that are participating. Yvonne is supervisor of the programme. She’s responsible for recruiting the EFL-teachers and trainees from Dutch and English universities, young graduates and volunteers who want to gain teaching experience. She set up a curriculum for Early English with the team, according to principles of multiple intelligences and total physical response. Yvonne studied French and Italian at the University of Groningen and after a BA in Education, she worked as a classroom and subject teacher at different schools of ATO-scholenkring. 2017-2018 will be an exciting year since Yvonne will work on a curriculum of teaching English through music at De Groote Wielen, together with Reinou Vogel from StaccATO, students and Dana Bouwens. Furthermore Yvonne is Dutch supervisor of the Erasmus+ KA2 project of Playing ever After at KC Caleidoscoop. With schools in Finland, Portugal and Slovenia  the project will focus on encouraging the use of English through and in free play.

Yvonne Scherphof (50) is oprichter van het Such Fun! programma, dat dit jaar voor het 6de jaar draait op inmiddels 12 Bossche basisscholen. In 2016 heeft haar bestuur, ATO-scholenkring het programma geadopteerd en is Yvonne fulltime in dienst gekomen als bovenschools specialist Engels. Yvonne is projectleider. Ze werft en begeleidt alle Engelse, Amerikaanse en Nederlandse leerkrachten, studenten en vrijwilligers. Ze heeft in de afgelopen jaren een curriculum opgezet gebaseerd op principes van meervoudige intelligenties en total physical response (het met het hele lichaam reageren op de aangeboden taal). Dat slaat dusdanig aan bij de leerlingen en leerkrachten, dat er inmiddels ook diverse scholen buiten Den Bosch met deze methode zijn gaan werken. Yvonne heeft een talenachtergrond (ze studeerde Frans en Italiaans aan de RUG) en werkte na de PABO als groepsleerkracht, plusgroepbegeleider en vakleerkracht Engels voor ATO-scholenkring. 2017-2018 wordt een bijzonder jaar, want samen met Reinou Vogel zet Yvonne een curriculum op op de Groote Wielen waar Engels zoveel mogelijk met en door muziek wordt aangeboden. Daarnaast is Yvonne projectleider van Playing ever After, een Erasmus+ KA2 project op KC Caleidoscoop, waar samen met scholen in Finland, Slovenië en Portugal wordt gekeken naar hoe je Engels in vrij spel kunt stimuleren bij het jonge kind (groep 1-4).

 

 

Post: Supervisor <br> Coördinator

Experience:

Qualification:

# # #