Urša Benedičič (Sl)

 

images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m Urša Benedičič (24) from Slovenia. This year I will become a primary school teacher. Throughout my studies, I have taken part in the Erasmus exchange programme three times and gained valuable experience in the Netherlands (in Nijmegen and Breda) and in Finland (Tampere). I was always interested in languages and was learning a little bit of Japanese, Korean and Dutch but mostly focused on English and German since I was surrounded by those languages the most. My love for traveling and working with different cultures started in high school when I went on an intensive German course in Heidelberg for a month. I loved the diversity I experienced there and the feeling of mutual understanding and connectedness due to the common (foreign or mother) language. That is when I realized just how important it is to be able to speak, understand and enjoy communicating in various languages. Since English has become one of the most important ones to learn in order to broaden your view and give more opportunities in life, I want to teach it in primary schools where I can use fun and practical approaches.

Such Fun offers me the opportunity of improving my teaching and getting more ideas on how to make the whole process of learning enjoyable and successful. I’m looking forward to working with them and learn a lot along the way.

 

Ik heet Urša Benedičič (24) en ik kom uit Slovenië. Dit schooljaar rond ik de PABO af. Gedurende mijn studie ben ik drie keer op uitwisseling geweest met Erasmus+ en heb ik zowel in Nederland (Nijmegen en Breda) als in Finland (Tampere) ervaring op kunnen doen in studie en stage. Ik ben altijd al gek geweest op talen en heb een beetje Japans, Koreaans en Nederlands geleerd, maar heb me vooral gericht op Engels en Duits omdat ik met die talen het meest in aanraking kwam. Mijn liefde voor reizen en werken met verschillende culturen begon al op de middelbare school, toen ik een maand een cursus Duits in Heidelberg ging doen. Ik vond het zo leuk om met zoveel mensen uit de hele wereld in aanraking te komen en hoe het leren en spreken van een taal een gevoel geeft van onderling begrip en verbinding  geeft. Toen begreep ik hoe belangrijk het is om verschillende talen te kunnen spreken, begrijpen en om er plezier in te hebben met elkaar te communiceren in die taal. Omdat Engels een van de belangrijkste talen is geworden om je blikveld te verbreden en om je meer mogelijkheden in het leven te bieden, wil ik  graag op de basisschool al Engels geven en daarbij een speelse en praktische insteek te kiezen.

Such Fun biedt me de mogelijkheid daar van alles over te leren en om te zien hoe je het taal-leerproces speels en succesvol kunt aanbieden. Ik heb zin om met het Such Fun team en de leerlingen samen te gaan werken en onderweg een hoop te leren!

 

 

Ursa

Post: EFL teacher <br> vakleerkracht

Experience:

Qualification:

# # #