Sophie Moss
(UK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi everyone,

my name is Miss Sophie. I’m twenty years old and I grew up in Bromley, which is a town close to London, in England. I study English Literature, French and Dutch at the University of Sheffield and I’m really enjoying it!  

I’m in the Netherlands until January to practise my Dutch and of course teach English with Such Fun. I started studying Dutch two years ago and I have never visited the Netherlands until now, so I’m really excited to explore and use my Dutch everyday. One of my goals for my stay in the Netherlands is to improve my cycling confidence as I don’t cycle much at home but it’s an essential part of Dutch life!  

I really enjoy learning languages and I hope that I can help the children I teach realise how much fun the language learning process is and how many opportunities it gives you! I’m looking forward to seeing how English is taught as a second language and to see how much progress the children can make in a short period of time!  

In my free time, you can find me reading a book (my favourites are romance or fantasy novels), chatting with friends, going on walks or discovering new cafés.  

 I will be teaching at KC Meander on Tuesdays and KC De Terp on Wednesdays, I’m looking forward to meeting everyone!  

 

Hoi allemaal!

Ik heet juf Sophie, ik ben twintig jaar en ik kom uit Bromley, een dorp dichtbij Londen in Engeland. Ik studeer Engelse literatuur, Frans en Nederlands aan de Universiteit van Sheffield en ik geniet er echt van!  

Ik blijf tot januari in Nederland tot januari om te studeren, mijn Nederlands te oefenen en natuurlijk bij Such Fun Engelse lessen te geven. Ik studeer al twee jaar Nederlands en was nog nooit in Nederland geweest, dus ik heb er heel veel zin in om nieuwe steden te ontdekken en om elke dag Nederlands te kunnen spreken! Één van mijn grootste doelen voor mijn tijd in Nederland is mijn zelfvertrouwen op mijn fiets te verbeteren want thuis fiets ik niet zo vaak maar het is een essentieel onderdeel van het Nederlandse leven!  

Ik hou van talen leren en ik hoop dat ik de kinderen die ik hier les ga geven  ervan kan doordringen hoe leuk het is om een nieuwe taal te leren en hoeveel mogelijkheden die je bieden. Ik wil graag zien hoe Engels als een tweede taal onderwezen wordt en hoeveel vooruitgang de leerlingen in zo’n korte tijd kunnen boeken.  

In mijn vrije tijd hou ik van lezen (vooral romantische of fantasy romans), bijkletsen met mijn vrienden, wandelen in het park en  nieuwe caféetjes ontdekken.  

Dinsdag ga ik lesgeven op KC Meander en woensdag ga ik naar KC De Terp. Ik verheug me erop om iedereen te ontmoeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: EFL teacher <br> vakleerkracht

Experience:

Qualification:

# # #