Javier Ceacero Salgado (ES)

SFEEPLogo_Londen_eye_White klein
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Ceacero (28) comes from Barcelona and studies at Blanquerna U. He is in his third year of teacher training for Primary Education. Currently, he also combines his work in Such Fun with studying at Fontys University of Applied Sciences

He joined Such Fun eager to participate in an international team in the field of education expecting to challenge himself personally and professionally. In Spain there are a lot of bilingual primary schools (where pupils have 5 hours of English a week) and he is very interested in seeing how VVTO (the teaching of Early English) takes place in the Netherlands. Javier teaches at Noorderlicht and is very keen on working on the two eTwinning projects at this school: Children in WW II and Every language is a vision of the world, about different mother languages.

Javier Ceacero Salgado (28) komt uit Barcelona waar hij aan de Blanquerna studeert. Hij is derde jaars PABO student. Momenteel combineert hij zijn werk voor Such Fun met een studie aan de FLOT lerarenopleiding van Fontys in Tilburg.

Javier wilde graag bij Such Fun werken vanwege de uitdaging op persoonlijk en professioneel vlak om in een internationaal team te werken aan onderwijs. Het Spaanse onderwijs kent een hoop tweetalige basisscholen (waar leerlingen tot wel 5 uur per week in het Engels les krijgen) en hij vindt het interessant om te zien hoe het vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) hier in Nederland zich daartoe verhoudt. Javier geeft twee dagen per week les op Noorderlicht en is gek op de eTwinning projecten die hij mede begeleidt op deze school, waarbij leerlingen samenwerken met klassen in het buitenland. Het gaat om Children in WW II en Every language is a vision of the world, over verschillende moedertalen.
 

Post: EFL teacher <br> vakleerkracht

Experience:

Qualification:

# # #