Rivka Bidwell (UK)

 

 

 

 

SFEEPLogo_Londen_eye_White klein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivka Bidwell (20)  is a third-year student from the UK.  She is studying German and Dutch at the university of Sheffield. She is currently on her third year abroad and working for Such Fun until Christmas. She will spend the second half of her year in Berlin Germany. Rivka grew up alongside different languages and cultures, as her mother is Dutch and her father is English and she’s always had a desire to learn new languages. 

Rivka Bidwell (20) is een derdejaars student aan de universiteit van Sheffield, waar ze Duits en Nederlands studeert binnen Germanic studies. In haar buitenlandjaar (Third Year Abroad genoemd), werkt ze tot de kerst bij Such Fun in Den Bosch. De tweede helft van het jaar gaat ze naar Berlijn in Duitsland. Toen Rivka opgroeide werd ze omringd door verschillende talen en culturen. Haar moeder is Nederlandse en haar vader is Engels. Vandaar dat Rivka altijd al nieuwe talen heeft willen leren. 

Post: EFL teacher vakleerkracht

Experience:

Qualification:

# # #