Faysal Eren (NL)

Comics 11images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faysal Eren is studying for his Bachelor of Education in English degree at the HAN in Nijmegen. He is a third year student. Just before the holiday break he came back from his interschip in South Africa. He stayed there for about 5 months and taught English at a highschool and a primary school. In South Africa he learned how to be creative in his lessons and teach with almost no resources. He also realized how much fun it can be to teach English in primary schools and how interesting it is how fast children adapt and learn a new language. This programme will add value to his studies. He also hopes that he will add something to the programme and share some of his experiences he gained through his internships in the Netherlands and in South Africa. Besides his studies Faysal likes to watch Disney movies and laugh a lot. Faysall is now teaching English at Noorderlicht and LW Beekman.

Faysal Eren studeert aan de HAN in Nijmegen aan de opleiding docent Engels. Hij is een derde jaars student. Net voor de zomervakantie is hij terug gekomen uit Zuid Afrika. Hij is daar ongeveer 5 maanden geweest en heeft Engelse les gegeven op een middelbare en basisschool. In Zuid Afrika heeft hij geleerd om creatief te zijn in zijn lessen en les te geven met zo min mogelijke middelen. Ook heeft hij zich beseft hoe leuk het kan zijn om Engelse les te geven op een basisschool en hoe interessant het is hoe snel kinderen zich aanpassen en hoe snel ze een vreemde taal leren. Dit programma zal veel waarde toevoegen aan zijn studie. Ook hoopt hij dat hij waarde zal toevoegen aan het programma en zijn ervaringen zal delen die hij heeft opgedaan tijdens zijn stages in Nederland en Zuid Afrika. Naast zijn studie kijkt Faysal graag naar Disney films en lacht hij veel. Faysal geeft les op Noorderlicht en LW Beekman. 

Post: EFL teacher <br> vakleerkracht

Experience:

Qualification:

# # #